O FIRMIE

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
POMIARY

KOTŁY GAZOWE
INSTALACJE

OFERTA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

ŚWIADECTWA
ENERGETYCZNE
KOTŁÓW

KONTAKT.

instalacje elektryczne - pomiary


usługi w zakresie:

-  Pomiary ochrony przeciwporażeniowej

-  Pomiary rezystancji izolacji obwodów

-  Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych

- Pomiary ochronne dwigów osobowych, platform dla niepenosprawnych

- Pomiar oświetlenia stanowisk pracy i pomieszczeń zgodnie z PN-EN ..1838:2005

-
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego zgodnie z PN-EN ..1838:2005

-
Montaż i naprawa instalacji elektrycznych..............................................

...................................................................................zapraszamy
........................................................................................TOSAT